Comunicate de presă/ Press realeases

Comunicat de presă
Termocentralele românești amână reducerea poluării

Guvernul României urmează să transmită Comisiei Europene un Plan Național de Tranziție pentru instala ii mari de ardere pentru perioada 2016-2020 (1). Cu acest plan, o serie de 42 de unități ale termocentralelor românești (2) primesc o amânare în ceea ce privește conformarea cu limitele de emisie a unor poluanți (dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi), stabilite prin standarde BAT – cele mai bune tehnici disponibile.

O parte din instalațiile de ardere ce fac parte din Planul Național de Tranziție au fost puse
în funcțiune în anii 1960 și 1970; având în vedere costurile aferente retehnologizării necesare pentru conformare cu valorile limită de emisie în contextul limitei duratei de viață a acestor instalații, este puțin probabil să fie cazul unei adaptări și a conformării, ci în schimb de o amânare a datei închiderii unora dintre aceste unități.

Singura justificare a planului pare a fi faptul că este posibilă obținerea derogării, o serie de state ale Uniunii Europene obținând introducerea în legislația europeană a acestui ajutor pentru marii poluatori. Planul României nu indică faptul că a fost realizată o analiză a beneficiilor, a alternativelor și a costurilor de mediu și de sănătate. De asemenea, nu este cunoscut la această dată dacă guvernul a derulat procedura de evaluare strategică de mediu, necesară înainte de aprobarea planurilor și programelor.

Ionu Brigle, activist din cadrul Asocia iei Bankwatch România (3), a declarat “Nu suntem de acord cu planul de tranziție în această formă deoarece conformarea cu cele mai bune tehnici disponibile presupune beneficii directe atât din punct de vedere al calității aerului și sănătății populației, cât și din punct de vedere al politicii de combatere a schimbărilor climatice. De asemenea, nu este corect ca societatea să acopere costurile de sănătate și de mediu ale unor industrii poluatoare, mai ales în condițiile în care există alternative viabile la planul propus, în primul rând cre terea eficienței energetice atât pe partea de producție cât și pe cea de consum.”

Pentru mai multe informații:
Ionu Brigle, 0726 770 808, Ionut.brigle@bankwatch.org

(1) Procedură de conformare cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale.
(2) 42 de instalații de ardere din cadrul a 28 de termocentrale (în unele cazuri este vorba de mai multe grupuri din cadrul aceleiași termocentrale)
(3) Bankwatch România este o asociație non-profit, neguvernamentală, de protecție a
mediului. Scopul asociației este de a preveni impactul negativ de mediu și social al
proiectelor publice și private și de a promova alternative durabile și participarea publicului
la luarea deciziilor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s