Statut

Obiectivele Bankwatch Romania:

  1. Creșterea gradului de conștientizare și implicare în ceea ce privește activitățile instituțiilor financiare internaționale în Europa Centrală și de Est și impactul de mediu și social al acestora.
  2. Promovarea transparenței decizionale și a participării publice în ceea ce privește politicile și proiectele instituțiilor financiare internaționale precum și în ceea ce privește luarea oricăror decizii cu impact asupra mediului luate de orice instituții naționale sau international.
  3. Cooperarea cu organizații neguvernamentale pentru oprirea sau limitarea impactului proiectelor cu potențial impact de mediu și social.
  4. Apărarea dreptului la un mediu sănătos, protecţia naturii, prevenirea schimbărilor climatice, protecţia mediului urban, promovarea surselor regenerabile de energie, promovarea unor modele de viaţa ecologice, prin orice mijloace legale.
  5. Consolidarea societăţii civile prin încurajarea participării publicului la luarea deciziilor în administraţia publică.
  6. Creșterea gradului de conştientizare privind necesitatea protejării mediului în rândul factorilor de decizie precum şi al publicului.
  7. Protecţia drepturilor fundamentale: dreptul la un mediu sănătos, dreptul la şanse egale, acces la justiţie, dreptul la viaţă, libertatea de exprimare etc.
  8. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s